GLOBAL VILLAGE BAJSA
1751-2007
 
line decor
  NAZAD  ::  
line decor
   
 
DANAŠNJE SLIKE O SELU
 

Razglednica (1)

Razglednica (2)

Razglednica (3)

Katolička crkva

Katolička crkva forografisana sa groblja

Pravoslavna crkva

Toranj evangelističke crkve

Evangelistička crkva

Nastavnički ulaz u školu

Zgrada obdaništa

Kurija Wamoscher

Ostatak kurije Wamoscher

Kurija Zako

Zgrada MZ Bajše

Spomenik žrtvama fašizma

Kalvarija

Kalvarija

Hidrometeorološki centar

Hidrometeorološki centar